bip logo NIL
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

Data publikacji: 2024-03-15

Zespół ekspertów ds. merytorycznej oceny preskrypcji preparatów mlekozastępczych

Skład Zespołu:

Przewodniczący: prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Czerwionka Szaflarska 

Członkowie:

1. prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska;
2. dr hab. n. med. Łukasz Błażowski; 
3. dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar; 
4. dr n. med. Marek Ruszczyński;
5. dr n. med. Urszula Jedynak-Wąsowicz.

 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby, w tym przedstawiciel organizacji pacjentów.

Uczestnictwo osób odbywa się za zgodą przewodniczącej zespołu.