bip logo NIL
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

Data publikacji: 2024-03-04

Centrum Usług Wspólnych NIL

Dyrektor CUW NIL:

Piotr Kalkowski
 

Zadaniem CUW jest:

 1. prowadzenie działalności usługodawczej dla okręgowych izb lekarskich na podstawie zawartych z nimi umów,
 2. optymalizacja kosztów działalności dla współpracujących z CUW okręgowych izb lekarskich poprzez centralizację usług świadczonych na wspólnych szablonach działalności,
 3. realizacja procedur zakupowych na potrzeby zadań zleconych CUW,
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Naczelnej Izby Lekarskiej w zakresach określonych przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz wynikających z uchwał Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej,
 5. realizacja szkoleń i kursów dla pracowników oraz organów NIL oraz współpracujących z CUW okręgowych izb lekarskich w zakresie tematycznym obejmującym prace CUW.

Zadania, o których mowa powyżej, CUW realizuje m.in. we współpracy z:

 1. okręgowymi izbami lekarskimi;
 2. podmiotami prawnymi okręgowych izb lekarskich;
 3. innymi podmiotami świadczącymi usługi z zakresu pracy realizowanej przez CUW.