bip logo NIL
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

Data publikacji: 2023-06-19

SYSTEM POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Zamawiający:

Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie (00-764), ul. Jana Sobieskiego 110,
tel. 22/ 559 13 00, e-mail: sekretariat@nil.org.pl, www.nil.org.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). W związku z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. Naczelna Izba Lekarska nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów tej ustawy.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie systemu do obsługi zapytań systemów NIL oraz OIL o potwierdzenie tożsamości użytkowników w oparciu o API oprogramowania mObywatela oraz uwierzytelnienia zawarte w lokalnym i chrumowym Active Directory.

obraz

Termin oraz sposób składania ofert:

Oferty prosimy kierować mailem na adres e-mail: it@nil.org.pl do 23 czerwca 2023 r. godziny 12:00
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Opublikowano: 19.06.2023

Przez: Krzysztof