bip logo NIL
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

Data publikacji: 2023-06-15

SYSTEM GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO

Zamawiający:

Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie (00-764), ul. Jana Sobieskiego 110,
tel. 22/ 559 13 00, e-mail: sekretariat@nil.org.pl, www.nil.org.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). W związku z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. Naczelna Izba Lekarska nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów tej ustawy.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie systemu do realizacji wyborów elektronicznych zgodnie z nowelizowaną uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Termin oraz sposób składania ofert:

Oferty prosimy kierować mailem na adres e-mail: it@nil.org.pl do 26 czerwca 2023 r. godziny 16:00
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 19.06.2023

Przez: Krzysztof

Zmiany treści (2)

Zmiany treści

 • Przez:

  Krzysztof

  Data:

  19.06.2023

 • Przez:

  Krzysztof

  Data:

  19.06.2023