Ośrodek ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa

Kierownik w IX kadencji: Ryszard Szozda

Rada Ośrodka w IX kadencji: