Komisja Legislacyjna
Skład Komisji:

Przewodniczący komisji 2022 - 2026

Jerzy Jakubiszyn

Członkowie komisji 2022 – 2026

  1. Leszek W. Dudziński
  2. Agnieszka Gorgoń-Komor
  3. Mariusz Janikowski
  4. Marek Jodłowski
  5. Dariusz Kutell
  6. Ryszard Mońdziel
  7. Filip Pawliczak
  8. Tomasz Romańczyk

Pracownik biura obsługujący komisję

Katarzyna Boćkowska