Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii
Przewodniczący Mariusz Janikowski  
Członkowie Marcin Lewicki  
  Elżbieta Rusiecka-Kuczałek  
  Paweł Sztwiertnia  
Kontakt Karolina Małaszkiewicz-Kowalska 22 559-13-38