Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej

Skład Rady Ośrodka Bioetyki NRL IX kadencji:

Dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz – Przewodniczący Ośrodka